Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Česká astronomická společnost
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Česká astronomická společnost

Skip to English

Kategorie: Neživá příroda

Anotace: Česká astronomická společnost (ČAS) je dobrovolné sdružení odborných a vědeckých pracovníků v astronomii, amatérských astronomů a zájemců o astronomii z řad veřejnosti. ČAS dbá o rozvoj astronomie v českých zemích a vytváří pojítko mezi profesionálními a amaterskými astronomy. ČAS je kolektivním členem Evropské astronomické společnosti a spolupracuje se zahraničními astronomickými společnostmi.

Společnost:

Česká astronomická společnost
Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.
Fričova 298
251 65 Ondřejov
tel: 267 103 040
www: http://www.astro.cz

Předseda:

prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc.
Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.
Fričova 298
251 65 Ondřejov
tel: 323 620 233


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
2008550298
2009550270
2010550433
2011550376
2012550768
2013570304
2014560452
2015574430
2016571400
2017583473
2018616538
2019635483
2020720438
2021742520
2022743552
2023769805
Czech Astronomical Society

Category: Technical

Society:

Czech Astronomical Society
Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.
Fričova 298
251 65 Ondřejov
Czech Republic
phone: 267 103 040

President:

prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc.
Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.
Fričova 298
251 65 Ondřejov
Czech Republic
phone: 323 620 233
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností