Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Česká zoologická společnost
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Česká zoologická společnost

Skip to English

Kategorie: Živá příroda

Anotace: Společnost sdružuje odborníky zabývající se nejrůznějšími tématikami v oboru zoologie, tj. studiem živočichů. Byla založena v Praze v roce 1927 několika vysokoškolskými profesory s cílem přispět k rozvoji zoologie, pořádat přednášky, kurzy, exkurze a sjezdy a vydávat odborné publikace. Společnost vydává časopis Acta Societatis Zoologicae Bohemicae.

Společnost:

Česká zoologická společnost
Česká zoologická společnost
Viničná 7
128 00 Praha 2
tel: 221951847
www: http://www.zoospol.cz/

Předseda:

Doc. RNDr. Václav Pižl, CSc.
Ústav půdní biologie, Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Na Sádkách 7
370 05 České Budějovice
tel: 387775750
fax: 5300133


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
200825115
200924615
201023913
201124110
201224610
201323917
201423313
201522210
20162178
20172109
201820210
20192028
20202038
20211896
20221815
Czech Zoological Society

Category: Natural

Annotation: The Society associates persons and specialists concerning in the zoology, i.e. in the study of animals. It was founded in Praha in 1927 by several university teachers with the aim to contribute to the development of zoology in Czechoslovakia in that time, to keep and improve all branches of this science, to organize lectures, courses, excursions and to convene congresses, to edit proffesiolal publications. The society edits the journal Acta Societatis Zoologicae Bohemicae.

Web: http://www.zoospol.cz/?sekce=uvo&jazyk=en

Society:

Czech Zoological Society
Česká zoologická společnost
Viničná 7
128 00 Praha 2
Czech Republic
phone: 221951847

President:

Doc. RNDr. Václav Pižl, CSc.
Ústav půdní biologie, Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Na Sádkách 7
370 05 České Budějovice
Czech Republic
phone: 387775750
fax: 5300133
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností