Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Česká vědecká společnost pro mykologii
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Česká vědecká společnost pro mykologii

Skip to English

Kategorie: Živá příroda

Anotace: Česká vědecká společnost pro mykologii z. s. (ČVSM) je dobrovolná výběrová organizace, soustřeďující profesionální i amatérské mykology všech specializací. Byla založená v roce 1946 jako Československý mykologický klub, navazující na činnost Mykologického klubu vzniklého v meziválečném období okolo prof. J. Velenovského. Působí jako vědecká společnost a je podporována Akademií věd České republiky.

Společnost:

Česká vědecká společnost pro mykologii
Knihovna botaniky, Univerzita Karlova
Benátská 2
128 01 Praha 2
tel: 224497833
www: http://www.czechmycology.org/

Předseda:

Mgr. Jan Holec, Dr.
Národní muzeum, mykologické oddělení
Cirkusová 1740
193 00 Praha 9
tel: 224497833


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
200821624
200920321
201019622
201119621
201219625
201319420
201419415
201518418
201618417
201717717
201817614
201916720
202016814
202116413
202216916
Czech Scientific Society for Mycology

Category: Natural

Annotation: Czech Scientific Society for Mycology is a voluntary select organization. Members are professional and amateur mycologists of all specializations. It was established in 1946 as Czechoslovak mycological club (Československý mykologický klub), which continued in activities of Mycological club arisen around prof. J. Velenovský.

Web: http://www.czechmycology.org/

Society:

Czech Scientific Society for Mycology
Knihovna botaniky, Univerzita Karlova
Benátská 2
128 01 Praha 2
Czech Republic
phone: 224497833

President:

Mgr. Jan Holec, Dr.
Národní muzeum, mykologické oddělení
Cirkusová 1740
193 00 Praha 9
Czech Republic
phone: 224497833
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností