Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii, z.s.
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii, z.s.

Skip to English

Kategorie: Živá příroda

Anotace: ČSBMB je profesní dobrovolná organizace fyzických osob s orientací na biochemii, molekulární biologii a příbuzné obory. - Podporuje rozvoj oborů podněcováním vědecké a vědecko-popularizační činnosti a šířením nových poznatků do praxe, - Podporuje zvyšování odborné úrovně svých členů, kteří začínají v oboru pracovat, - Spolupracuje se zahraničními společnostmi odborného zaměření - Spolupracuje při zvyšování úrovně výuky v oboru biochemie, molekulární biologie a příbuzných oborů Pořádá vědecké a pracovní konference, kongresy, výroční sjezdy,přednášky a kurzy - Vyhlašuje soutěže a uděluje ceny

Společnost:

Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii, z.s.
Kladenská 48
160 00 Praha 6
tel: 604861827
www: http://www.csbmb.cz

Předseda:

Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc..
Biologické centrum AV ČR
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
200862022
200962015
201062015
201160015
201258017
201358014
201455013
201555013
201652010
201742012
201842017
201937014
202035013
202133021
202234020
Czech society for Biochemistry and Molecular Biology

Category: Natural

Annotation: CSBMB is a professional voluntary organization of individuals working on a biochemistry, molecular biology and related fields. - Supports the development of scientific disciplines by encouraging scientific and science popularization activities and by dissemination of new knowledge into practice - Supports the increase of the professional level of its members - Cooperates with similarly specialized foreign organizations - Cooperates in improving the quality of teaching on a biochemistry, molecular biology and related fields. - Organizes scientific and business conferences, congresses, annual congresses, lectures and courses - Announces competitions and grants awards

Web: http://www.csbmb.cz

Society:

Czech society for Biochemistry and Molecular Biology
Kladenská 48
160 00 Praha 6
Czech Republic
phone: 604861827

President:

Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc..
Biologické centrum AV ČR
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Czech Republic
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností