Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii, z.s.
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii, z.s.

Skip to English

Kategorie: Živá příroda

Anotace: ČSBMB je profesní dobrovolná organizace fyzických osob s orientací na biochemii, molekulární biologii a příbuzné obory. - Podporuje rozvoj oborů podněcováním vědecké a vědecko-popularizační činnosti a šířením nových poznatků do praxe, - Podporuje zvyšování odborné úrovně svých členů, kteří začínají v oboru pracovat, - Spolupracuje se zahraničními společnostmi odborného zaměření - Spolupracuje při zvyšování úrovně výuky v oboru biochemie, molekulární biologie a příbuzných oborů Pořádá vědecké a pracovní konference, kongresy, výroční sjezdy,přednášky a kurzy - Vyhlašuje soutěže a uděluje ceny

Společnost:

Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii, z.s.
Kladenská 48
160 00 Praha 6
tel: 604861827
www: http://www.csbmb.cz

Předseda:

Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc..
Biologické centrum AV ČR
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
200862022
200962015
201062015
201160015
201258017
201358014
201455013
201555013
201652010
201742012
201842017
201937014
202035013
202133021
Czech society for Biochemistry and Molecular Biology

Category: Natural

Annotation: CSBMB is a professional voluntary organization of individuals working on a biochemistry, molecular biology and related fields. - Supports the development of scientific disciplines by encouraging scientific and science popularization activities and by dissemination of new knowledge into practice - Supports the increase of the professional level of its members - Cooperates with similarly specialized foreign organizations - Cooperates in improving the quality of teaching on a biochemistry, molecular biology and related fields. - Organizes scientific and business conferences, congresses, annual congresses, lectures and courses - Announces competitions and grants awards

Web: http://www.csbmb.cz

Society:

Czech society for Biochemistry and Molecular Biology
Kladenská 48
160 00 Praha 6
Czech Republic
phone: 604861827

President:

Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc..
Biologické centrum AV ČR
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Czech Republic
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností