Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Česká společnost chemická, z.s.
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Česká společnost chemická, z.s.

Skip to English

Kategorie: Neživá příroda

Anotace: ČSCH je nejstarší chemickou odbornou společností, její historie přímo navazuje na Spolek českých chemiků, který vznikl v roce 1872 zásluhou profesorů Šafaříka, Štolby, Preise a Bauera a na Studentský přírodovědný spolek Isis, založený již v roce 1866. Jedním z hlavních důvodů její existence je pomáhat svým členům průběžně si rozšiřovat své profesionální znalosti a udržovat jejich vysokou úroveň, rozšiřovat nové poznatky ze všech chemických oborů a tyto poznatky propagovat. V současné době je ČSCH jednou z největších odborných společností v České republice, její členové reprezentují prakticky všechny specializace a obory chemie. Vedle chemiků různých profesí tvoří významnou část jejích členů studenti chemických a příbuzných oborů, pensionovaní členové a zahraniční odborníci. Cílem ČSCH je, aby pro všechny své členy byla vyhledávaným fórem pro jejich prezentaci, otevřené a kritické diskuse o chemii, a aby všichni členové společně vytvářeli tvůrčí a účelně fungující organizaci, která je respektována jak u naší veřejnosti, tak i v zahraničí. ČSCH je zakládajícím členem Asociace českých chemických společností (AČCHS, 1999), zakládajícím členem Evropské asociace chemických společností EUCheMS (která je právní nástupkyní dřívější Federace Evropských Chemických Společností, 1970) a členem „Affiliate Membership Program“ světové organizace chemiků IUPAC. Společnost vydává 4 krát ročně Bulletin, který informuje o dění v chemické komunitě. Předseda prof. Navrátil a místopředseda prof. Drašar se zúčastnili 1.7.2022 instalace pamětní plakety EuCheMS u příležitosti 50. založení FECS v Praze.

Společnost:

Česká společnost chemická, z.s.
Česká společnost chemická, z.s.
Novotného lávka 5
110 00 Praha 1
tel: 221 082 383, 603 238 671
www: http://www.csch.cz

Předseda:

prof. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D.
ÚFCH J. Heyrovského AV ČR
Dolejškova 3
182 23 Praha 8
tel: 266 053 886


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
20082500114
20092250156
20102250132
20112250138
20122300145
20132300139
20142200179
20152100131
20162100185
20172100157
20181800197
20191670172
20201520106
20211350147
20221350182
20231350234
Czech Chemical Society

Category: Technical
Web: http://www.csch.cz/en/home/

Society:

Czech Chemical Society
Česká společnost chemická, z.s.
Novotného lávka 5
110 00 Praha 1
Czech Republic
phone: 221 082 383, 603 238 671

President:

prof. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D.
ÚFCH J. Heyrovského AV ČR
Dolejškova 3
182 23 Praha 8
Czech Republic
phone: 266 053 886
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností