Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Česká společnost experimentální biologie rostlin, z.s.
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Česká společnost experimentální biologie rostlin, z.s.

Skip to English

Kategorie: Živá příroda

Anotace: Česká společnost experimentální biologie rostlin (ve zkratce ČSEBR) je dobrovolné sdružení pracovníků experimentálních oborů biologie rostlin. ČSEBR je odbornou a společenskou platformou pracovníků těchto oborů, která reprezentuje a prosazuje jejich zájmy v domácím prostředí i zahraničních stycích. Zejména organizuje vědecká setkání, zabývá se otázkami výuky a vědecké výchovy, ediční oborovou činností a popularizací příslušných vědních oborů. Udržuje a navazuje kontakty s analogickými organizacemi v zahraničí. Stávajícím sídlem společnosti ČSEBR je Katedra experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Praha 2, Viničná 5.

Společnost:

Česká společnost experimentální biologie rostlin, z.s.
Katedra experimentální biologie rostlin, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Viničná 5
128 44 Praha 2
tel: +420 22195 1687
fax: 420 22195 1704
www: http://csebr.cz

Předseda:

Ing. Martin Janda, Ph.D.
KEBR, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1716
370 05 České Budějovice
tel: +420 603579167


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
2008754
200910910
201012922
201113211
201212712
201313113
201412711
201511210
201613211
201713211
201813210
201916014
20201267
202114111
202214516
Czech society of experimental plant biology

Category: Natural

Annotation: The society of experimental plant biology is trying to represent scientists, students and general public interested in plant physiology, molecular biology and related fields. The society publishes its bulletin, is engaged in the education and scientific training and organizes national and international scientific meetings and workshops, provides career information for students etc.

Web: http://csebr.cz/english/index.html

Society:

Czech society of experimental plant biology
Katedra experimentální biologie rostlin, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Viničná 5
128 44 Praha 2
Czech Republic
phone: +420 22195 1687
fax: 420 22195 1704

President:

Ing. Martin Janda, Ph.D.
KEBR, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1716
370 05 České Budějovice
Czech Republic
phone: +420 603579167
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností