Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Česká společnost entomologická
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Česká společnost entomologická

Skip to English

Kategorie: Živá příroda

Anotace: Členové společnosti se věnují studiu hmyzu v oborech systematika, faunistika, bionomie, ekologie a obecná a aplikovaná entomologie na území České republiky i v zahraničí.

Společnost:

Česká společnost entomologická
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Viničná 7
128 43 Praha 2
tel: +420221951887
fax: není
www: http://www.entospol.cz

Předseda:

RNDr. David Král, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Katedra zoologie
Viničná 7
128 43 Praha 2
tel: +420221951857
fax: ne


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
20088279
200971610
201071911
201171910
20126998
201369912
201463912
201561714
201661119
201756316
201856355
201956262
202058043
2021600261
2022600258
Czech entomological society

Category: Natural

Annotation: The membres of the society study insects in the branches of systematics, faunistics, bionomy, ecology, general and applied entomology on the territory of the Czech Republic and abroad.

Web: připravuje se

Society:

Czech entomological society
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Viničná 7
128 43 Praha 2
Czech Republic
phone: +420221951887
fax: není

President:

RNDr. David Král, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Katedra zoologie
Viničná 7
128 43 Praha 2
Czech Republic
phone: +420221951857
fax: ne
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností