Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > ČAAG – Česká asociace geofyziků, z.s.
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

ČAAG – Česká asociace geofyziků, z.s.

Skip to English

Kategorie: Neživá příroda

Anotace: ČAAG je dobrovolné neziskové profesní sdružení odborníků pracujících v oboru geofyzika a oborech příbuzných (např. geotechnika, hydrogeologie, inženýrská geologie a další). Asociace reprezentuje obor vůči státním orgánům (zajišťuje odbornou způsobilost), spolupracuje s dalšími odbornými institucemi a firmami, organizuje semináře, konference a další akce a rozvíjí vlastní publikační činnost (časopis EGRSE, články s DOI, SCOPUS). Působí v místních pobočkách v Praze, Brně a Ostravě od roku 1992, v současné době má přibližně 70 členů. Kromě jiného, poskytuje ČAAG odborné, expertní a poradenské pomoci uživatelům geofyziky. Sdružení slouží svým členům, ale také uživatelům a zájemcům o aplikovanou geofyziku nabídkou aktuálních informací a organizováním odborných akcí.

Společnost:

ČAAG – Česká asociace geofyziků, z.s.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Albertov 6
128 43 Praha 2
www: http://www.caag.cz

Předseda:

Prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.
Ústav geoniky AVČR, v.v.i.
Studentská 1768
708 00 Ostrava - Poruba
tel: 596979341


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
2008899
2009898
20109717
20118513
20129712
20139515
20148910
20158812
20168711
20178812
20188711
20198016
2020787
2021739
20226910
20237010
Czech Association of Geophysicists

Category: Technical

Annotation: CAAG is a voluntary, non-profit, professional association of professionals working in the branch of geophysics and related topics (e.g. geotechnical engineering, hydrogeology, engineering geology and others) in the Czech Republic. Main activities are presentation of geophysics to public authority, co-ordination between scientific and professional institutions, organizing of symposia, conferences and other activities and publishing of results from the related topics (Journal EGRSE, papers with DOI, SCOPUS). At present, CAAG has around 70 members forming 3 local branches - Praha, Brno and Ostrava. Except others, the association provides professional, expert and consultancy help to users of geophysics. It also supports the members, as well as users of geophysics and other interested parties, by means of providing up-to-date information and organising professional events.

Web: http://www.caag.cz/index-en.php

Society:

Czech Association of Geophysicists
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Albertov 6
128 43 Praha 2
Czech Republic

President:

Prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.
Ústav geoniky AVČR, v.v.i.
Studentská 1768
708 00 Ostrava - Poruba
Czech Republic
phone: 596979341
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností