Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Česká společnost antropologická
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Česká společnost antropologická

Skip to English

Kategorie: Živá příroda

Anotace: Česká společnost antropologická při Radě vědeckých společností České republiky je dobrovolná organizace, která sdružuje vědecké, pedagogické a odborné pracovníky oboru antropologie, studenty, doktorandy a zájemce z řad odborníků příbuzných oborů. ČSA vydává od roku 1947 vlastní recenzovaný časopis „Česká antropologie“, který je nezávislým recenzovaným odborným časopisem zařazeným do databáze EBSCO.

Společnost:

Česká společnost antropologická
Kudrnova 65
620 00 Brno
tel: 549493638
www: http://www.anthropology.cz

Předseda:

Mgr. Martin Čuta, Ph.D.
Ústav antropologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno
tel: 549493638


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
20081388
200913810
20101388
20111389
201213811
201311210
20141127
20151127
20161127
20171049
20181049
201910615
20201045
20211064
20221095
Czech Anthropological Society

Category: Natural
Web: http://www.anthropology.cz/wwwdata/indexen.htm

Society:

Czech Anthropological Society
Kudrnova 65
620 00 Brno
Czech Republic
phone: 549493638

President:

Mgr. Martin Čuta, Ph.D.
Ústav antropologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno
Czech Republic
phone: 549493638
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností