Rada vědeckých společností

Informační systém RVS
Skok na navigaci
IS RVS > Vědecké společnosti > Česká společnost antropologická

Česká společnost antropologická

Skip to English

Kategorie: Živá příroda

Anotace: Česká společnost antropologická při Radě vědeckých společností České republiky je dobrovolná organizace, která sdružuje vědecké, pedagogické a odborné pracovníky oboru antropologie, studenty, doktorandy a zájemce z řad odborníků příbuzných oborů. ČSA vydává od roku 1947 vlastní recenzovaný časopis „Česká antropologie“, který je nezávislým recenzovaným odborným časopisem zařazeným do databáze EBSCO.

Společnost:

Česká společnost antropologická
Kudrnova 65
620 00 Brno
tel: 549493800
www: http://www.anthropology.cz

Předseda:

doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno
tel: 549493800


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
20081388
200913810
20101388
20111389
201213811
201311210
20141127
20151127
20161127
20171049
20181049
Czech Anthropological Society

Category: Natural
Web: http://www.anthropology.cz/wwwdata/indexen.htm

Society:

Czech Anthropological Society
Kudrnova 65
620 00 Brno
Czech Republic
phone: 549493800

President:

doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno
Czech Republic
phone: 549493800
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností