Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Česká limnologická společnost, z.s.
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Česká limnologická společnost, z.s.

Skip to English

Kategorie: Živá příroda

Anotace: Limnologie se zabývá výzkumem sladkých vod (povrchových i podzemních)ve všech aspektech. Charakteristický je mezioborový ekosystémový přístup, založený na studiu vztahů mezi organismy a prostředím. Česká limnologická společnost sdružuje odborníky na hydrologii, hydrochemii, mikrobiologii, hydrobiologii, technologii úpravy pitné vody a čištění odpadních vod, hygienu vody apod. a specialisty pro determinaci různých skupin vodních organismů.

Společnost:

Česká limnologická společnost, z.s.
Katedra ekologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Viničná 1594/7
12800 Praha 2
tel: 221951899
fax: 224914803
www: http://www.limnospol.cz

Předseda:

Doc. RNDr. Petr Znachor, Ph.D.
Hydrobiologický ústav, Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Na Sádkách 702/7
7370 05 České Budějovice
tel: 604314751


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
200820058
200920013
201019014
201119012
201218015
201318817
201418217
201518322
201619718
201720222
201822430
201923028
202023022
202122228
Czech Limnological Society

Category: Natural

Annotation: Limnology deals with research of fresh water (both surface and underground)in all aspects. Interdisciplinary ecosystem attitude is based on studies of relation between organisms and environment.The Czech Limnological Society associates experts on hydrology, hydrochemistry, microbiology, hydrobiology, technology of drinking and waste water treatment, hygiene of water etc. and experts on determination of various groups of water organisms.

Society:

Czech Limnological Society
Katedra ekologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Viničná 1594/7
12800 Praha 2
Czech Republic
phone: 221951899
fax: 224914803

President:

Doc. RNDr. Petr Znachor, Ph.D.
Hydrobiologický ústav, Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Na Sádkách 702/7
7370 05 České Budějovice
Czech Republic
phone: 604314751
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností