Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Česká kineziologická společnost
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Česká kineziologická společnost

Skip to English

Kategorie: Společenské vědy

Anotace: ČKS usiluje o rozvoj a koordinaci spolupráce jednotlivých vědních oborů se vztahem ke kineziologii (funkční anatomie, biomechanika, neurofyziologie, …). Na základě spolupráce odborníků z různých oblastí se snaží o vytvoření komplexních, vědecky podložených odpovědí na otázky týkající se řízení pohybu a motorického učení ve vztahu k mechanickým zákonitostem pohybového ústrojí, pohybu člověka a jeho interakce s okolním prostředím.

Společnost:

Česká kineziologická společnost
Fakulta tělesné výchovy a sportu
José Martího 31
162 52 Praha 6 - Veleslavín
tel: 585 636 314
www: http://www.kinesiology.upol.cz/

Předseda:

PhDr. David Smékal, Ph. D.
Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého
Tř. Míru 115
771 11 Olomouc
tel: 585 636 314


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
2008431
200935
201038
2011421
2012445
2013471
2014474
2015453
2016453
2017452
2018452
2019452
2020452
2021451
2022451
Czech Society of Kinesiology

Category: Social Sciences

Annotation: The Czech Society of Kinesiology aims at the coordination of cooperation among particular scientific branches connected with kinesiology (functional anatomy, biomechanics, neurophysiology, ...). The Society endeavours to make overall and scientifically well-founded follow-ups on the problems related to a motor control and motor learning in connection with the mechanical patterns of a movement system, human movement and its interaction with the external environment.

Society:

Czech Society of Kinesiology
Fakulta tělesné výchovy a sportu
José Martího 31
162 52 Praha 6 - Veleslavín
Czech Republic
phone: 585 636 314

President:

PhDr. David Smékal, Ph. D.
Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého
Tř. Míru 115
771 11 Olomouc
Czech Republic
phone: 585 636 314
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností