Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Česká kinantropologická společnost

Česká kinantropologická společnost

Skip to English

Kategorie: Společenské vědy

Anotace: Česká kinantropologická společnost podporuje rozvoj vědeckého poznání záměrné pophybové činnosti, její struktury a funkcí a jejích vztahů k rozvoji člověka jako biopsychosociáloního individua. Kinantropologie byla v řijnu roku 1991 zařazena mezi vědní obory akreditací komisí České republiky a uznána příslušným ministerstvem.

Společnost:

Česká kinantropologická společnost
Česká kinantropologická společnost
José Martiho 31
162 52 Praha 6
tel: 0042020172050
www: http://www.kinantropologie.cz

Předseda:

doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D
Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzita Karlova
José Martiho 31
16252 Praha 6
tel: 00420220172111


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
20081956
20091905
20101905
20111904
20121956
20131956
2014195
20152585
20162626
20172714
20182714
20192714
20202715
Czech Kinanthropology Association

Category: Social Sciences

Annotation: Czech Kinanthropology Association endorses scientific development of knowledge of intentional physical movement, its structure and functions, its connections to the development of men as biopsychosociological entity. In October 1991, Kinanthropology was established as an offical subject of university studies, accredited for graduate studies by the Governmental Accreditation Commission of Czech Republic and fully recognized by the Ministry.

Web: http://www.kinantropologie.eu

Society:

Czech Kinanthropology Association
Česká kinantropologická společnost
José Martiho 31
162 52 Praha 6
Czech Republic
phone: 0042020172050

President:

doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D
Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzita Karlova
José Martiho 31
16252 Praha 6
Czech Republic
phone: 00420220172111
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@kav.cas.cz

Rada vědeckých společností