Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Česká herpetologická společnost, z. s.
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Česká herpetologická společnost, z. s.

Skip to English

Kategorie: Živá příroda

Anotace: Česká herpetologická společnost, z. s. (ČHS), je dobrovolnou nevýdělečnou organizací sdružující profesionální i amatérské pracovníky v oborech herpetologie a batrachologie, jakož i v oborech s těmito hraničícími či se prolínajícími. Představuje platformu pro podporu a koordinaci herpetologického a batrachologického výzkumu, vzdělávání a rozvoje. V uvedených oborech zajišťuje vědecký, informační, konzultační a vzdělávající servis pro jednotlivce i instituce. Za tímto účelem pořádá každoroční konference, vydává časopis Herpetologické informace a spravuje webovou stránku www.herp.cz, zajišťuje informační, vědecký konzultační a vzdělávací servis pro různé instituce a jednotlivce v oboru herpetologie. Společnost úzce spolupracuje s jinými našimi i zahraničními herpetologickými institucemi. Členství je otevřené pro všechny, kdo respektují stanovy Společnosti, a vzniká schválením písemné přihlášky Radou Společnosti.

Společnost:

Česká herpetologická společnost, z. s.
Katedra zoologie PřF UK v Praze
Viničná 7
128 44 Praha 2
tel: 296112111
www: http://www.herp.cz/

Předseda:

RNDr. Ivan Rehák, CSc.
Zoologická zahrada hl. m. Prahy
U Trojského zámku 3/120
171 00 Praha 7
tel: 296112111


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
20089014
20099213
20109515
20119814
20129815
201310114
20149514
20156014
20166010
2017866
2018957
20191028
20201028
20211108
202211510
20231199
Czech Herpetological Society

Category: Natural

Annotation: The Czech Herpetological Society (CHS) is a platform for the support and coordination of herpetological research, focusing mainly on Central Europe recent and fossil amphibians and reptiles. For this purpose, CHS organizes annual conferences, publishes the journal Herpetological Information and provides information, scientific consulting and educational services for various institutions and individuals in the field of herpetology. The Society cooperates closely with other national and international herpetological institutions and societies. Membership is open to all who respect the Societys Statutes and is established by approval of a written application by the Council of the Society.

Web: http://www.herp.cz/en/

Society:

Czech Herpetological Society
Katedra zoologie PřF UK v Praze
Viničná 7
128 44 Praha 2
Czech Republic
phone: 296112111

President:

RNDr. Ivan Rehák, CSc.
Zoologická zahrada hl. m. Prahy
U Trojského zámku 3/120
171 00 Praha 7
Czech Republic
phone: 296112111
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností