Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Česká fytopatologická společnost
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Česká fytopatologická společnost

Skip to English

Kategorie: Živá příroda

Anotace: Česká fytopatologická společnost (ČFS) sdružuje vědecké, výzkumné, odborné a pedagogické pracovníky z České republiky z oboru fytopatologie a rostlinolékařství. Hlavním cílem společnosti je sdružovat zájemce o problematiku rostlinné patologie a šířit nové poznatky v tomto oboru. Společnost pracuje od roku 1996 s tím, že její členská základna se postupně zvyšuje, přičemž v roce 2018 měla 85 členů. V posledních letech se za členy společnosti hlásí zejména mladí výzkumní, odborní a pedagogičtí pracovníci z vysokých škol, výzkumných a státních institucí. Společnost řídí 7-členný výbor, který se schází podle potřeby 4-5x v průběhu kalendářního roku. Kromě publikačních aktivit, odborných přednášek a konferencí, společnost organizuje každoročně odborné semináře, zaměřené na významnou a aktuální problematiku rostlinné patologie. ČFS rovněž rozvíjí mezinárodní kontakty a spolupráci, a to jak v rámci členství v mezinárodních organizacích (např. European Foundation for Plant Pathology /EFPP/, International Society for Plant Pathology/ISPP/), ale i na bázi individuálních kontaktů členů. ČFS rovněž podporuje mladé vědecké pracovníky a formou soutěží jim umožňuje získat finanční podporu pro účast na zahraničních konferencích. Vybraní členové ČFS se také aktivně a intenzivně podílejí na ediční a publikační práci pro vědecké (např. Plant Protection Science, od roku 2012 na WOS) a odborné (např. Rostlinolékař) časopisy, které jsou vydávány v České republice. Cílem společnosti do nejbližší budoucnosti je postupně rozšiřovat členskou základnu, rozvíjet odborné a vědecké aktivity propagující společnost a fytopatologii v široké veřejnosti, ale také se snažit více rozšiřovat mezinárodní kontakty a činnost, včetně získávání členů i ze zahraničí.

Společnost:

Česká fytopatologická společnost
Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i.
Drnovská 507
161 06 Praha 6 - Ruzyně
tel: 233022442
www: https://www.vurv.cz/cspp

Předseda:

Ing. Petr Komínek, Ph.D.
Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i.
Drnovská 507
161 06 Praha 6 - Ruzyně
tel: 233022442


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
20087813
20097917
20107825
20118121
20128718
20138525
20148524
20158521
20168519
20178815
20188520
20198519
2020857
2021859
20227628
20236717
Czech Society for Plant Pathology

Category: Natural

Annotation: The Czech Society for Plant Pathology (CSPP) consists of scientists, researchers, professionals and pedagogical workers from within the Czech Republic working in the fields of plant pathology and plant health. Individuals from outside the Czech Republic also are welcome to join the society. The main goals of the society are to bring together people interested in plant pathology and to discover and disseminate new knowledge. The society was founded in 1996 with just a few scientists and its membership continues to increase. At the end of 2018 there were 85 current members. During the last few years, many young researchers, professionals and lecturers from universities, research and state institutions have joined the society as the new members. The society is managed by a governance committee that meets 4 to 5 times a year. In addition to the publication activities, specialized lectures and conferences, the society also organizes specialized seminars each year, focused on important and timely topics in plant pathology. The society fosters international contacts and collaborations by its affiliations in international organizations (e.g. European Foundation for Plant Pathology /EFPP/, International Society for Plant Pathology /ISPP/) and by the members’ individual contacts and collaborations. The society also supports young researchers through sponsored competitions, enabling them to obtain financial grants that support their participation in conferences at home and abroad. Selected members also take an active role in the editing and publication of scientific research in professional journals such as Plant Protection Science (from 2012 registered on WOS), published in the Czech Republic (by Czech Academy of Agricultural Sciences). The immediate goals of the society are to increase the membership and expand its professional and research activities while promoting plant pathology to the broader public. Additionally, CSPP continues to reach out to the international scientific community to broaden and strengthen its collaborations and attract new members from abroad.

Web: https://www.vurv.cz/cspp/index_en.html

Society:

Czech Society for Plant Pathology
Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i.
Drnovská 507
161 06 Praha 6 - Ruzyně
Czech Republic
phone: 233022442

President:

Ing. Petr Komínek, Ph.D.
Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i.
Drnovská 507
161 06 Praha 6 - Ruzyně
Czech Republic
phone: 233022442
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností