Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Česká aerosolová společnost, z.s.
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Česká aerosolová společnost, z.s.

Skip to English

Kategorie: Neživá příroda

Anotace: Česká aerosolová společnost (ČAS) vznikla z Pracovní skupiny pro výzkum aerosolů České společnosti chemického inženýrství při příležitosti pořádání Evropské aerosolové konference v roce 1999 v Praze. Jak se praví v jejích stanovách, ČAS sdružuje převážně vědce z výzkumných ústavů a univerzit s těmito cíli: podporovat spolupráci ve všech oblastech výzkumu aerosolů, stimulovat šíření informací o aerosolech jak mezi členy tak směrem k veřejnosti prostřednictvím setkání a publikací, na všech úrovních podporovat vzdělávání v oblasti aerosolů, podporovat mezinárodní spolupráci.

Společnost:

Česká aerosolová společnost, z.s.
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
Rozvojová 135
16502 Praha 6-Suchdol
tel: +420 220390246
fax: +420 220920661
www: http://cas.icpf.cas.cz/index_cz.php

Předseda:

Ing. Dr. Vladimír Ždímal
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
Rozvojová 135
16502 Praha 6-Suchdol
tel: +420 220390246
fax: +420 220920661


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
20086536
20096525
2010659
20116511
2012651
2013655
2014658
20156510
2016658
2017627
2018629
20196528
20206515
2021658
Czech Aerosol Society

Category: Technical

Annotation: The Czech Aerosol Society (CSA) was formed in 1999 from the former Working Group on Aerosol Research of the Czech Society of Chemical Engineering at the ocassion of the Europen Aerosol Conference held in Prague in 1999. As given in its constitution the Society maintains a forum of researchers from various Czech Institutions and Universities in order to: promote collaboration in all areas of aerosol research, promote by means of meetings and publications the spread of information between the members and the public, support education in aerosol related fields at all levels support international co-operation.

Web: http://cas.icpf.cas.cz/index.php

Society:

Czech Aerosol Society
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
Rozvojová 135
16502 Praha 6-Suchdol
Czech Republic
phone: +420 220390246
fax: +420 220920661

President:

Ing. Dr. Vladimír Ždímal
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
Rozvojová 135
16502 Praha 6-Suchdol
Czech Republic
phone: +420 220390246
fax: +420 220920661
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností