Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Česká aerosolová společnost, z.s.
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Česká aerosolová společnost, z.s.

Skip to English

Kategorie: Neživá příroda

Anotace: Česká aerosolová společnost (ČAS) vznikla z Pracovní skupiny pro výzkum aerosolů České společnosti chemického inženýrství v roce 1999. ČAS sdružuje převážně vědce z výzkumných ústavů a univerzit s těmito cíli: podporovat spolupráci ve všech oblastech výzkumu aerosolů; stimulovat šíření informací o aerosolech jak mezi členy tak směrem k veřejnosti prostřednictvím setkání a publikací na všech úrovních podporovat vzdělávání v oblasti aerosolů; podporovat mezinárodní spolupráci.

Společnost:

Česká aerosolová společnost, z.s.
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
Rozvojová 135
16500 Praha 6-Suchdol
tel: +420 220390316
fax: +420 220920661
www: http://cas.icpf.cas.cz/index_cz.php

Předseda:

Ing. Jakub Ondráček, Ph.D.
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
Rozvojová 135
16500 Praha 6-Suchdol
tel: +420 220390316
fax: +420 220920661


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
20086536
20096525
2010659
20116511
2012651
2013655
2014658
20156510
2016658
2017627
2018629
20196528
20206515
2021658
2022659
20236011
Czech Aerosol Society

Category: Technical

Annotation: The Czech Aerosol Society (CAS) was formed in 1999 from the Working Group on Aerosol Research of the Czech Society of Chemical Engineering. The CAS maintains a forum of researchers from various Czech Institutions/Universities in order to: promote collaboration in all areas of aerosol research; promote by means of meetings and publications the spread of information between the members and the public; support education in aerosol related fields at all levels; support international co-operation.

Web: http://cas.icpf.cas.cz/index.php

Society:

Czech Aerosol Society
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
Rozvojová 135
16500 Praha 6-Suchdol
Czech Republic
phone: +420 220390316
fax: +420 220920661

President:

Ing. Jakub Ondráček, Ph.D.
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
Rozvojová 135
16500 Praha 6-Suchdol
Czech Republic
phone: +420 220390316
fax: +420 220920661
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností