Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Česká bioklimatologická společnost. z. s.
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Česká bioklimatologická společnost. z. s.

Skip to English

Kategorie: Živá příroda

Anotace: Bioklimatologie (též biometeorologie) je interdisciplinární výzkum zabývající se vlivem vnějších fyzikálních faktorů na živou přírodu včetně lidské činnosti. Společnost proto sdružuje odborníky z oboru astronomie, geofyziky, meteorologie, matematické statistiky, medicíny, zemědělství, lesnictví, veterinárního lékařství atd.

Společnost:

Česká bioklimatologická společnost. z. s.
Mendelova univerzita Brno
Zemědělská 1665/1
613 00 Brno
tel: 739812839
www: http://www.cbks.cz

Předseda:

RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc.
Mendelova univerzita Brno
Zemědělská 1665/1
613 00 Brno
tel: 541421020


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
20087814
20097511
20107513
20116812
20126613
20136213
20146214
20155514
20165314
20174114
20184113
20194319
20204311
2021398
2022398
Czech bioclimatological society

Category: Natural

Annotation: Bioclimatology (also biometeorology) is an interdisciplinary research dealing with influences of external physical factors on living organisms including human activity. The Society therefore consists of specialists from astronomy, geophysics, meteorology, mathematical statistics, medicine, agriculture, forestry, veterinary medicine etc.

Society:

Czech bioclimatological society
Mendelova univerzita Brno
Zemědělská 1665/1
613 00 Brno
Czech Republic
phone: 739812839

President:

RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc.
Mendelova univerzita Brno
Zemědělská 1665/1
613 00 Brno
Czech Republic
phone: 541421020
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností