Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Česká anatomická společnost z.s.
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Česká anatomická společnost z.s.

Skip to English

Kategorie: Živá příroda

Anotace: Česká anatomická společnost sdružuje anatomy, histology, embryology a buněčné biology z České republiky z vysokých škol, AVČR vvi. a z resortních ústavů. Jejím cílem je podpora morfologického výzkumu v České republice a koordinace výuky anatomie, histologie a embryologie zejména na lékařských fakultách. Činnost společnosti probíhá zejména na morfologických pracovištích vysokých škol (přednášky a popularizační akce). Hlavní akcí je pořádání výroční konference, která má mezinárodní charakter. Společnost v rámci možností poskytuje cestovní stipendium pro účast mladých morfologů na mezinárodních konferencích a uděluje cenu za njlepší publikaci v oblasti morfologických věd pro mladého vědce do 35 let.

Společnost:

Česká anatomická společnost z.s.
Anatomický ústav 1. LF UK
U Nemocnice 3
128 00 Praha 2/Praha
tel: 224965780
fax: 224965780
www: http://cas.lf1.cuni.cz

Předseda:

Doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.
Anatomický ústav 1. LF UK
U Nemocnice 3
128 00 Praha 2/Praha
tel: 224965758
fax: 224965770


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
200812011
200912013
201012015
201112018
201212014
201312016
201412319
201512518
201612515
201715519
201815543
201915019
20201508
202115024
202215132
Czech Anatomical Society

Category: Natural

Annotation: Czech Anatomical Society joins anatomists, histologists, embryologists and cell biologists from the Czech Republic predominantly from the universities, Academy of Scienes and other institutes. The main aim of the Society is a support of the morphological research in the Czech Republic and coordination of the education of anatomy, histology and embryology, predominantly in the medical schools. The main activity is concentrated in morphological institutes of universities (lectures, popularisation) The main action of Society is the annual international conference. The Society offers the travel scholarship supporting the particiaption of young morphologists in the international meetings and the best morphological publication of author under 35 years of age is awarded.

Web: http://cas.lf1.cuni.cz/english.html

Society:

Czech Anatomical Society
Anatomický ústav 1. LF UK
U Nemocnice 3
128 00 Praha 2/Praha
Czech Republic
phone: 224965780
fax: 224965780

President:

Doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.
Anatomický ústav 1. LF UK
U Nemocnice 3
128 00 Praha 2/Praha
Czech Republic
phone: 224965758
fax: 224965770
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností