Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Česká algologická společnost
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Česká algologická společnost

Skip to English

Kategorie: Živá příroda

Anotace: Česká algologická společnost (ČAS) sdružuje odborníky, kteří studují řasy a sinice z teoretického i aplikovaného hlediska. Pracovní náplní společnosti je pořádání determinačních kurzů pro vodohospodářské pracovníky, pořádání každoročních konferencí a vydávání časopisu Fottea (dříve Czech Phycology). ČAS byla založená v r. 2002, kdy plynule navázala na činnost Algologické sekce České botanické společnosti (1955-2001).

Společnost:

Česká algologická společnost
Katedra botaniky PřF UK
Benátská 2
128 01 Praha 2
www: http://www.czechphycology.cz

Předseda:

doc. Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.
Katedra Botaniky Přírodovědecká Fakulta Univerzity Palackého Olomouc
Šlechtitelů 27
78371 Olomouc
tel: 725807219


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
2008783
2009813
2010814
2011814
2012814
2013883
2014884
2015864
2016865
2017864
2018863
2019865
2020883
2021867
2022828
Czech Phycological Society

Category: Natural

Annotation: Czech Phycological Society (CAS) brings together experts who study algae and cyanobacteria from both theoretical and applied aspects. Job description of the organization of the determination water courses for workers, organizing annual conferences and the issue of the journal Fottea (Formerly United Phycology). CAS was founded in 2002, which continued to work smoothly Phycological Section of the Czech Botanical Society (1955-2001).

Web: http://www.czechphycology.cz

Society:

Czech Phycological Society
Katedra botaniky PřF UK
Benátská 2
128 01 Praha 2
Czech Republic

President:

doc. Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.
Katedra Botaniky Přírodovědecká Fakulta Univerzity Palackého Olomouc
Šlechtitelů 27
78371 Olomouc
Czech Republic
phone: 725807219
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností