Rada vědeckých společností

Informační systém RVS
Skok na navigaci
IS RVS > Vědecké společnosti > Česká algologická společnost

Česká algologická společnost

Skip to English

Kategorie: Živá příroda

Anotace: Česká algologická společnost (ČAS) sdružuje odborníky, kteří studují řasy a sinice z teoretického i aplikovaného hlediska. Pracovní náplní společnosti je pořádání determinačních kurzů pro vodohospodářské pracovníky, pořádání každoročních konferencí a vydávání časopisu Fottea (dříve Czech Phycology). ČAS byla založená v r. 2002, kdy plynule navázala na činnost Algologické sekce České botanické společnosti (1955-2001).

Společnost:

Česká algologická společnost
Katedra botaniky PřF UK
Benátská 2
128 01 Praha 2
www: http://www.czechphycology.cz

Předseda:

Prof. Ing. Jan Vymazal, CSc.
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, katedra aplikované ekologie
Kamýcká 129
16521 Praha 6
tel: 22 438 3825


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
2008783
2009813
2010814
2011814
2012814
2013883
2014884
2015864
2016865
2017864
2018863
Czech Phycological Society

Category: Natural

Annotation: Czech Phycological Society (CAS) brings together experts who study algae and cyanobacteria from both theoretical and applied aspects. Job description of the organization of the determination water courses for workers, organizing annual conferences and the issue of the journal Fottea (Formerly United Phycology). CAS was founded in 2002, which continued to work smoothly Phycological Section of the Czech Botanical Society (1955-2001).

Web: http://www.czechphycology.cz

Society:

Czech Phycological Society
Katedra botaniky PřF UK
Benátská 2
128 01 Praha 2
Czech Republic

President:

Prof. Ing. Jan Vymazal, CSc.
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, katedra aplikované ekologie
Kamýcká 129
16521 Praha 6
Czech Republic
phone: 22 438 3825
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností