Rada vědeckých společností

Informační systém RVS
Skok na navigaci
IS RVS > Vědecké společnosti > Vědecká společnost pro nauku o kovech

Vědecká společnost pro nauku o kovech

Skip to English

Kategorie: Neživá příroda

Anotace: Vědecká společnost pro nauku o kovech je dobrovolné a výběrové sdružení odborníků, jejichž předmětem odborné činnosti je studium vlastností kovů, slitin a intermetalických sloučenin a aplikace poznatků o těchto materiálech pro nejrůznější potřeby praxe.

Společnost:

Vědecká společnost pro nauku o kovech
Matematicko-fyzikální fakulta UK, katedra fyziky materiálů
Ke Karlovu 5
121 16 Praha 2
tel: 221911362
fax: 221911490
www: http://mss.tul.cz

Předseda:

Prof. Ing. Vladimír Číhal, DrSc.
SVÚOM s.r.o.
U Městského pivovaru 934/4
170 00 Praha 7
tel: 224312568


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
20081346
20091226
201011910
20111164
20121134
201310110
20149910
2015993
2016962
2017
2018
Metals Science Society

Category: Technical

Annotation: Metals Science Society is a voluntary and selective association of scientists, whose field of professional activity deals with properties of metals, alloys and intermetallic compounds and applications of such knowledge in engineering and industry.

Society:

Metals Science Society
Matematicko-fyzikální fakulta UK, katedra fyziky materiálů
Ke Karlovu 5
121 16 Praha 2
Czech Republic
phone: 221911362
fax: 221911490

President:

Prof. Ing. Vladimír Číhal, DrSc.
SVÚOM s.r.o.
U Městského pivovaru 934/4
170 00 Praha 7
Czech Republic
phone: 224312568
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností