Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Krystalografická společnost
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Krystalografická společnost

Skip to English

Kategorie: Neživá příroda

Anotace: Krystalografická společnost (KS) je občanské sdružení fyzických a právnických osob podporující rozvoj krystalografie. Je členem Mezinárodní krystalografické unie a Evropské krystalografické asociace (IUCr od 1948, ECA od 1978). Přehled odborných aktivit je na adrese http://www.xray.cz. Cyklus seminářů "Rozhovory " je organizován již 60 let a odeznělo na něm téměř 3 tisíce odborných přednášek. Společnost pořádá velké mezinárodní konference, týdenní kolokvia, porady, kurzy, přehlídky studentských prací, atd. Vydává mezinárodní recenzovaný časopis "Materials Structure ", monografie a sborníky k národním a mezinárodním konferencím. Organizuje a podporuje akce vedoucí k zajištění přístupu ke strategickým vědeckým infrastrukturám v Evropě jako je ESRF, BESSY, DESY, DIAMOND, EMBL, CENTRALSYNC, atd. Tématické okruhy: krystalografie, strukturní biologie, organická, anorganická a polymerní chemie, biochemie, materiálový výzkum, nanomateriály, příprava a analýza povrchů a tenkých vrstev se speciálními vlastnostmi, vývoj nových léčiv, výuka na středních a vysokých školách, celostátní soutěže pro PhD studenty v oboru strukturní analýzy, identifikace materiálů, přístrojová technika, využití Evropských infrastrukturních zařízení zahrnující zdroje synchrotronového a neutronového záření, free-electron laser, atd.

Společnost:

Krystalografická společnost
Ostřicová 668/5, Stodůlky
155 00 Praha 5
tel: 223 001 158; 951 991 394
www: http://www.xray.cz/

Předseda:

RNDr. Jindřich Hašek, DrSc
Biotechnologický ústav AV ČR
Průmyslová 595
252 42 Vestec
tel: 223 001 158


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
200842013
200942017
201042018
201140020
201240015
201340022
201435026
201532018
201632015
201732013
201832015
201932016
20203206
202132010
202232013
202332018
Czech and Slovak Crystallographic Association

Category: Technical

Annotation: Association (the IUCr since 1948, the ECA since 1973). Review of the CSCA activities is available at http://www.xray.cz. More than 3000 lectures have already been given during the 60 years tradition of the seminars "Rozhovory". The CSCA organizes large international conferences, national conferences, special courses, PhD student competitions, etc. Its journal "Materials Structure" and proceedings from conferences cover crystallography, structural biology, organic, inorganic and polymer chemistry, biochemistry, materials research,nanomaterials, surface and thin layers properties, drug design, education in structure analysis, PhD student competitions, synchrotron radiation usage, use of large European infrastructure facilities including sources of neutrons, X-rays, free electron laser,e.g. ESRF, BESSY, DESY, DIAMOND, EMBL, CENTRALSYNC , etc.

Web: http://www.xray.cz/

Society:

Czech and Slovak Crystallographic Association
Ostřicová 668/5, Stodůlky
155 00 Praha 5
Czech Republic
phone: 223 001 158; 951 991 394

President:

RNDr. Jindřich Hašek, DrSc
Biotechnologický ústav AV ČR
Průmyslová 595
252 42 Vestec
Czech Republic
phone: 223 001 158
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností