Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Jednota českých matematiků a fyziků
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Jednota českých matematiků a fyziků

Skip to English

Kategorie: Neživá příroda

Anotace: V Jednotě českých matematiků a fyziků (JČMF) jsou sdruženi vědečtí a pedagogičtí pracovníci v oboru matematika a fyzika. Její činnost je organizována ve 4 odborných sekcích (Česká matematická společnost, Česká fyzikální společnost, Společnost učitelů matematiky, Fyzikálně pedagogická společnost), v 15 regionálních pobočkách a v 8 odborných komisích. JČMF je styčnou organizací České republiky v Mezinarodní matematicke unii a v Mezinárodní unii pro čistou a aplikovanou fyziku . JČMF pořádá vědecké a pedagogické konference na národní i mezinárodní úrovni. Pro studenty základních a středních škol pořádá soutěže na celostátní úrovni - Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Turnaj mladých fyziků, Matematický klokan, Matematická soutěž středních odborných škol a další soutěže na regionální úrovni. Pro studenty vysokých škol pořádá soutěže v rámci studentské vědecké a odborné činnost. JČMF zajišťuje vydávání odborných časopisů a konání přednášek pro studenty, učitele, odborné pracovníky a širší veřejnost.

Společnost:

Jednota českých matematiků a fyziků
Jednota českých matematiků a fyziků
Žitná 629/25
110 00 Praha 1
tel: +420 222 090 708-9
www: http://jcmf.cz

Předseda:

doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D.
Jednota českých matematiků a fyziků
Žitná 629/25
110 00 Praha 1
tel: +420 604 373 923


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
20082350645
20092300227
20102300292
20112100360
20122100254
20132100221
20142100276
20152100322
20162100273
20172000312
20182190273
20192070254
20201865127
20211865141
20221852238
20231808193
Union of Czech Mathematicians and Physicists

Category: Technical

Annotation: The Union of Czech Mathematicians and Physicists is a scientific society joining researchers, teachers, and amateur supporters of mathematics and physics. It has been founded in 1862. The Union aims to support the development of mathematics and physics beyond the realm of academic and industrial institutions, in particular by means of popularization, support of talented students and by issuing expert opinions.

Web: http://jcmf.cz/?q=en

Society:

Union of Czech Mathematicians and Physicists
Jednota českých matematiků a fyziků
Žitná 629/25
110 00 Praha 1
Czech Republic
phone: +420 222 090 708-9

President:

doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D.
Jednota českých matematiků a fyziků
Žitná 629/25
110 00 Praha 1
Czech Republic
phone: +420 604 373 923
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností