Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Česká společnost pro vědeckou kinematografii, z.s.
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Česká společnost pro vědeckou kinematografii, z.s.

Skip to English

Kategorie: Neživá příroda

Anotace: Česká společnost pro vědeckou kinematografii je organizace sdružující vědecké, vědecko-pedagogické a odborné pracovníky a instituce v oborech filmu, videa, optiky, fotografie, multimediální techniky a zobrazovacích systémů v České republice.

Společnost:

Česká společnost pro vědeckou kinematografii, z.s.
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra fyziky
Thákurova 7
166 29 Praha 6 - Dejvice
tel: +420 224357918
www: http://www.cspvk.cz/

Předseda:

Prof. Ing.Jiří Novák, Ph.D.
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra fyziky
Thákurova 7
166 29 Praha 6
tel: +420 224 357 918
fax: +420 233 333 226


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
2008569
2009456
2010456
2011452
2012442
2013442
2014532
2015552
2016492
2017472
2018471
2019462
2020461
2021462
2022462
2023462
Czech Society for Scientific Cinematography

Category: Technical

Annotation: Czech Society for Scientific Cinematography is an organization whose members are scientists, university professors, other specialists and institutions in the field of cinematography, video, photography, applied optics, multimedia technics and imaging systems in Czech Republic.

Society:

Czech Society for Scientific Cinematography
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra fyziky
Thákurova 7
166 29 Praha 6 - Dejvice
Czech Republic
phone: +420 224357918

President:

Prof. Ing.Jiří Novák, Ph.D.
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra fyziky
Thákurova 7
166 29 Praha 6
Czech Republic
phone: +420 224 357 918
fax: +420 233 333 226
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností