Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Společnost pro kompozitní a uhlíkové materiály, z.s.
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Společnost pro kompozitní a uhlíkové materiály, z.s.

Skip to English

Kategorie: Neživá příroda

Anotace: Cílem České společnosti pro kompozitní a uhlíkové materiály je podpora kontaktů mezi odborníky zabývajícími se uhlíkovými materiály, podpora studentů, vytváření osobní databáze odborníků a organizování seminářů a konferencí.

Společnost:

Společnost pro kompozitní a uhlíkové materiály, z.s.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
V Holešovičkách 94/41
182 09 Praha 8
tel: 266009318
www: http://www.irsm.cas.cz/cskum

Předseda:

doc. Ing. Tomáš Suchý, Ph.D.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
V Holešovičkách 94/41
182 09 Praha 8
tel: 266009287


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
2008434
2009432
2010432
2011303
2012384
2013386
2014385
2015385
2016387
2017387
2018397
2019395
2020393
2021393
2022394
2023395
Czech Composite and Carbon Society

Category: Technical

Annotation: Aim of the Czech Composite and Carbon Society is promoting contacts between carbon research specialist, supporting students, establishing a personal database and organising seminars and conferences.

Web: http://www.irsm.cas.cz/cskum

Society:

Czech Composite and Carbon Society
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
V Holešovičkách 94/41
182 09 Praha 8
Czech Republic
phone: 266009318

President:

doc. Ing. Tomáš Suchý, Ph.D.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
V Holešovičkách 94/41
182 09 Praha 8
Czech Republic
phone: 266009287
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností