Rada vědeckých společností > Vědecké společnosti > Česká společnost pro mechaniku
Věříme ve vítězství zdravého rozumu a lidského ducha nad zmarem svobody a lidských životů. Jsme přesvědčeni, že přes 28 000 našich členů pomáhá v boji proti ZLU, kde mohou, jak na pracovištích, tak osobně. Pravda života a svobody je jen jedna!

Výkonný výbor RVS, 2.3.2022

Česká společnost pro mechaniku

Skip to English

Kategorie: Neživá příroda

Anotace: Sdružuje vědecké pracovníky zabývající se teoretickým i aplikovaným výzkumem v oboru mechaniky.

Společnost:

Česká společnost pro mechaniku
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
Dolejškova 5
182 00 Praha 8
tel: 266053045
fax: 286587784
www: www.csm.cz

Předseda:

Ing. Jiří Náprstek, DrSc.
ÚTAM AV ČR, v.v.i.
Prosecká 76
190 00 Praha 9
tel: 286892515


Roční výkazy činnosti vědecké společnosti

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!Statistika členů a evidovaných výstupů z činnosti společnosti

RokPočet členůPočet výstupů činnosti vědecké společnosti
200854016
200953098
2010520125
2011520176
2012500155
2013500188
2014500179
2015500171
2016480202
2017480202
2018480157
2019450198
202045078
202145088
202245074
202345080
Czech Society for Mechanics

Category: Technical

Annotation: Czech society for mechanics integrates efforts of scientists, engineers and students with intention to promote the development of mechanics in science and engineering.

Society:

Czech Society for Mechanics
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
Dolejškova 5
182 00 Praha 8
Czech Republic
phone: 266053045
fax: 286587784

President:

Ing. Jiří Náprstek, DrSc.
ÚTAM AV ČR, v.v.i.
Prosecká 76
190 00 Praha 9
Czech Republic
phone: 286892515
Call with prefix +420 (Czech Republic)


Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností