Rok: 2014

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!

  Rada vědeckých společností ČR, z. s.
  IČ 45240434
  Národní 3
  117 20 Praha 1

  Tel.: 221 403 435

  E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

  Rada vědeckých společností