Rok: 2012

Důležité upozornění: údaje uváděné v ročních výkazech z minulých let nejsou aktuální, ale odrážejí stav databáze k příslušnému roku (a to včetně již neaktuálních kontaktních údajů)!


  • Česká společnost novořeckých studií, o.s.
  • Česká společnost pro uhlíkové a kompozitní materiály
  • Společnost Edvarda Beneše
  • Učená společnost České republiky

Rada vědeckých společností ČR, z. s.
IČ 45240434
Národní 3
117 20 Praha 1

Tel.: 221 403 435

E-Mail: rvs@rvs.avcr.cz

Rada vědeckých společností