Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká kardiologická společnost za rok 2009

Základní informace o společnosti

Kontakt

Předseda společnosti

Přehled výstupů

==> Celkový počet výstupů: 0 <==
Roční zprávu za společnost zpracoval a za správnost odpovídá:
Zkontrolováno a uzamčeno : rvs – 31. 1. 2010
Zprávu vygeneroval: - 16.6.2024 2:38:02