Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká kardiologická společnost za rok 2008

Základní informace o společnosti

Kontakt

Předseda společnosti

Přehled výstupů

==> Celkový počet výstupů: 0 <==
Roční zprávu za společnost zpracoval a za správnost odpovídá:
Zkontrolováno a uzamčeno : rvs – 31. 1. 2009
Zprávu vygeneroval: - 16.4.2024 0:45:38