Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Český komitét pro geodézii a geofyziku, z. s. za rok 2020

Základní informace o společnosti

Kontakt

Předseda společnosti

Přehled výstupů

==> Celkový počet výstupů: 0 <==
Roční zprávu za společnost zpracoval a za správnost odpovídá:
Zkontrolováno a uzamčeno : rvs – 31. 1. 2021
Zprávu vygeneroval: - 16.6.2024 0:18:15