Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost pro filmová studia za rok 2020

Základní informace o společnosti

Kontakt

Předseda společnosti

Přehled výstupů

==> Celkový počet výstupů: 0 <==
Roční zprávu za společnost zpracoval a za správnost odpovídá:
Zkontrolováno a uzamčeno : rvs – 31. 1. 2021
Zprávu vygeneroval: - 5.6.2023 11:46:03