Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká genealogická a heraldická společnost v Praze za rok 2020

Základní informace o společnosti

Kontakt

Předseda společnosti

Přehled výstupů

==> Celkový počet výstupů: 0 <==
Roční zprávu za společnost zpracoval a za správnost odpovídá:
Zkontrolováno a uzamčeno : rvs – 31. 1. 2021
Zprávu vygeneroval: - 14.7.2024 3:06:27